Den senaste tidens ökade smitta har gjort att läkare och sjukvårdssystemet generellt sätts på hårda prov.

I ett försök att slippa ägna tid åt de som inte behöver vård, inför nu myndigheterna på öarna en central, som består av 45 läkare, och dit folk kan vända sig för att få sitt intyg på att man sjukanmält sig. Detta sker då genom ett telefonsamtal.

Det nya systemet vänder sig till personer 45 år eller yngre som testat positivt, men som inte har några egentliga problem med viruset. Genom detta system beräknar man att de arbetande läkarna skall slippa ta hand om ca. 60% av de tidigare besöken.

Smittan slår hårt mot hälsosystemet. Framför allt i och med att det kraftigt ökade antalet smittade vänder sig till sjukhusen. Men smittan slår också mot sjukhusen och man talar idag om att mer än 2.200 personer inom det kanariska sjuksystemet är sjukskrivna på grund av Covid.

Samtidigt konstaterar man att mer än 50% av de nya smittade inte har några problem med själva viruset, vilket är väldigt positivt.
(Canarias7)

Läkare tar blodtryck