Hälsomyndigheterna på Kanarieöarna meddelade under dagen, måndag, att man hunnit ge nästan 51.000 barn i åldrarna 5-11 år sin första dos av vaccinet. Det utgör drygt 37% av denna åldersgrupp.

Samtidigt meddelar man att man nu kommit upp i 85,39% som har fått åtminstone en dos. Siffran är beräknad på befolkningen från fem år och uppåt.

Med totalt 3.883.592 doser vaccin injicerade på öarna har man också lyckats totalvaccinera 1.694.978 personer, vilket är detsamma som 80,8% av åldersgruppen fem år och äldre.
(Canarias7)

Vacinering Barn