Det är vad det kommer att kosta att genomföra det 59 punkter långa projektet för att minska koldioxidutsläppen i Las Palmas. Målsättningen är att minska utsläppen med 40% jämfört med året 2012, som är satt som referensår.

Minskningen skall vara genomförd år 2030. Under referensåret släpptes det ut 1.497 miljoner ton koldioxid i Las Palmas. Dessa utsläpp skall alltså minskas till drygt 900.000 ton år 2030. Idag, torsdag, förväntas detta paket klubbas igenom av kommunstyrelsen i staden.

Transporter står idag för 39% av alla utsläpp av gasen i Las Palmas. Detta utsläpp har ökat med 0,5% i perioden 2012 – 2017.

Bostäderna svarar för 29% av utsläppen, något som minskat med 5,1% under samma period. Turismen beräknas orsaka 11,2% av utsläppen. Även här har en minskning skett under femårsperioden med 0,3%. Sophanteringen orsakar 9,5% av utsläppen. Det är 2% mindre än under referensåret.

Ungefär 40% av den totala kostnaden kommer att gå till en effektivare och givetvis miljövänligare rening av vatten. Framför allt gäller det de pumpar som används vid reningen.
(Canarias7)

Co2 utsläpp