Den spanska regeringen har lovat de olika fackföreningarna att höja minimilönen till 1.000€ i Spanien, efter rekommendationer ifrån EU. Något som de inte lyckades med i 2021. Efter hårda förhandlingar med fackliga representanter och den spanska Arbetsgivarföreningen CEOE (Confederación Española de Organizaciones) höjdes minimilönen i september med 15€ till 965€. Med ett löfte till de fackliga representanterna att höja det till 1.000€ i Januari 2022, och betala ut skillnaden retroaktivt.

De senaste veckorna har det varit hårda förhandlingar med arbetsgivarföreningen för att försöka uppfylla detta löfte. Dessa möten har inte gett något positivt resultat och det nya året kommer att inledas med samma siffra som de kom överens om i september 965€ .

Regeringens slutliga mål är att uppnå 60% av den genomsnittliga lönen i Spanien. Vilket EU rekommenderar att alla länder i gemenskapen skall uppnå. Detta skulle innebära en uppskattad höjning till ca. 1.011€ – 1.049€ per månad. I 2016 låg minimilönen på 655,2€ och två år senare i 2018 på 735,9€ och fram till idag har den höjts ytterligare 31,1%.

Totalt i Spanien är det ca 1,5 miljoner arbetare som lever på minimilön. Med den inflation som Spanien har i nuläget på 5,3% sedan januari 2021, framför allt pådrivet av de höga elektriska priserna under detta år, så har köpkraften i landet minskat kraftigt.
(Canarias7)

Tabell minimilön