Myndigheterna har idag, lördag, förklarat vulkanutbrottet på La Palma som avslutat. Detta efter 85 dagar med start den 19 september.

Detta efter 10 dagar utan att vulkanen producerat lava och således slutat sin aktivitet.

Detta är, enligt den spanska presidenten, Pedro Sanchez, det bästa julklappen landet kunde få.

Nu återstår ett jättejobb med att återuppbygga allt som förstörts under vulkanens utbrott.

Nödläget är ännu inte över utan fortsätter som tidigare.

Under de 85 dagar som utbrottet pågått har inga personskador rapporterats förutom ett osäkert fall som nu undersöks av rättsväsendet.

Däremot är de materiella skadorna stora.

Fortfarande produceras farliga gaser vilka måste hållas under kontroll. Därför fortsätter man med uppföljningen precis som tidigare, även om de dagliga presskonferensena nu kommer att ske med större mellanrum.
(Canarias7)

Vulkanutbrott över