Idag presenteras en ingående undersökning som är gjord av det rättsliga systemet i landet gällande år 2020. Undersökningen är genomförd för att se vad som görs vid fall av kvinnomisshandel och vad som borde förbättras.

Under året 2020 mördades 46 kvinnor och 3 minderåriga i landet. Barnen bragdes om livet av sina biologiska pappor. Endast 8 av kvinnorna hade tidigare presenterat anmälningar mot gärningsmannen. Fem av dessa bodde tillsammans med honom.

Amadores

Totalt 29 barn blev av med sina föräldrar under året.

Under året miste också 7 män livet sedan deras kvinnliga partner eller x-partner tagit livet av dem. Ingen av männen hade presenterat någon anmälning mot kvinnorna, medan 42,9% av kvinnorna som genomförde våldet hade anmält männen.

Siffrorna från 2020 är de lägsta som presenterats sedan man började föra statistiken.

Faktum är att antalet dödsfall har haft en minskande trend sedan år 2011.

De som genomfört undersökningen menar emellertid att man i alla hänseenden bör ta i betrakning den speciella situationen som rådde under 2020 på grund av pandemin.

Under de 99 dagar som instängningen av det spanska folket rådde från 15 mars till 21 juni så begicks ”bara” 4 mordfall. När situationen förändrades och folk fick börja röra på sig igen skedde 12 mordfall på 47 dagar.

Under instängningen skedde ett fall var 25 dag, medan genomsnittet för hela året var ett fall var 6,3 dagar.

Genomsnittsåldern för de som dödades var 47,5 år, och precis som tidigare år utgjorde 52,2% av alla dödsfall av kvinnor mellan 26-45 år.

Av de dödade var 60,9% spanjorskor medan resten var personer från utlandet.
(Canarias7)

Protest mot kvinnomisshandel