Från idag, måndag, befinner sig de bägge huvudstadsöarna Gran Canaria och Tenerife i restriktionskategori 2. Detta efter en lång tid i kategori 1.

Anledningen är de ökade smittotalen på de två öarna.

De restriktioner som medföljer kategori 2 är följande.

Barer och restauranger och liknande får maximalt använda 75% av sin tillåtna kapacitet utomhus. Inomhus gäller 50%.

Antal personer som får samlas såväl på allmän plats som privat är 8 personer. Undantag gäller om personerna i fråga bor under samma tak. Finns det däremot en blandning av personer som bor under samma tak och andra, så gäller 8 personer.

Stängning klockan 02.00. Dans är inte tillåtet.

Kollektivtrafiken får maximalt använda 50% av sin kapacitet.

Utöver dessa restriktioner finns en rad andra som gäller större grupper, idrottsevenemang, kulturella evenemang etc.
(Canarias7)

Tenerife & Gran Canaria