Sedan den 10 december har både privata och allmänna platser möjlighet att kräva att besökare kan visa upp ett giltigt vaccinationsbevis. Alternativt kan man visa upp ett färskt, negativt coronatest eller ett bevis att man genomgått sjukdomen under de senaste sex månaderna.

Införandet av denna möjlighet är helt frivillig från restauranger, barer, biografer, museer, gym etc. Ingen är alltså tvungen att göra denna kontroll.

Emellertid kommer de som väljer att göra kontrollen att få vissa fördelar framför de som inte kommer att kräva vaccinationspasset.

Generellt sett gäller det öppettider och vilken kapacitet man får använda. För de som inför en kontroll gäller reglerna för öppettider och kapacitetsutnyttjande för en restriktionskategori lägre än den som gäller på respektive ö. Det innebär att Gran Canaria, som från i morgon, måndag, kommer att befinna sig i restriktionskategori 2, ger möjlighet för de platser som genomför kontroll att bibehålla öppettider och kapaciteter som gällde så länge ön var i kategori 1.

Strävan är att minska smitta och att få allt fler människor att välja att vaccinera sig.

Varje region i Spanien väljer sina egna vägar, varför detta beslut inte gäller generellt i Spanien även om flera regioner valt att införa liknande regler.
(MaspalomasAhora)

Covidpass barer etc