Den spanska regeringen tillsammans med de olika regionerna i landet har kommit överens om att inleda vaccineringen av barn mellan 5 – 12 års ålder.

Hälsoministern, Carolina Darias, informerade redan i förra veckan om att landet kommer att börja få vaccin för denna åldersgrupp den 13 december.

Vaccinet som kommer till Spanien kommer att fördelas mellan regionerna proportionellt beroende på hur många barn i de aktuella åldrarna man har.

Det kommer att bli upp till varje region att avgöra hur själva vaccinationsprocessen kommer att gå till.

Från regeringshåll framgår det inte huruvida man är anhängare till att vaccinet ges på skolorna, vilket skulle kunna påskynda vaccinationen.

Från hälsomyndigheterna tror man att denna åldersgrupp skulle kunna vara färdigvaccinerad i slutet av januari 2022.

Av den spanska befolkningen från 12 år och äldre har nu 80,95% fått full vaccindos. Denna siffra är då räknad på hela befolkningen, det vill säga även den grupp som fram till nu inte varit aktuell för vaccinering.

Samma siffra för Kanarieöarna är 77,91%
(Canarias7 + Expansion)

Barn vaccineras