Fortsätter att ösa ut lava och aska över den lilla ön. Det var söndagen den 19 september när det första utbrottet från vulkanen noterades. Då hade ön varit utsatt för en stigande trend av jordskalv under en tid.

Idag är antalet skalv minskande, även om de fortfarande är vanligt förekommande och i många fall av den kraft så att de upplevs av befolkningen.

Flygplatsen på La Palma har under tiden varit öppen och stängd om vartannat. Beroende på vindarna och utsläppen kan man trafikera flygplatsen, eller ej.

Vulkanen har idag brett ut sig över en yta på 1.182 hektar på La Palma. I sin rörelse mot havet har 3.039 byggnader drabbats av lavan, varav 2.881 stycken har totalförstörts.

Nya kratrar öppnas och lavaströmmarna förändras, vilket bland annat gjort att ett 60-tal byggnader totalförstörts bara under de senaste timmarna.

Det är 79 dagar sedan vulkanen startade, och än så länge finns det ingen som vågar sig på en gissning när den kommer att avstanna.
(MaspalomasAhora)

Vaccinering