Den högsta domstolen på Kanarieöarna, Tribunal Superior de Justicia de Canarias, har ställt sig bakom det förslag som den kanariska regeringen lagt fram om användandet av covid pass för att få komma in på allmäna och privata platser.

Förslaget är ytterligare ett i mängden för att försöka få bukt på ökningen av coronavirusfallen som just nu råder på öarna.

Myndigheterna hade, innan förslaget lämnades över till domstolen, kommit överens med bland annat bar och restaurangföreningarna på öarna.

Förslaget betyder att det blir helt frivilligt för de olika lokalerna att kräva, eller inte, ett giltigt vaccinationspass för att komma in.

De som kommer att ställa kraven på sina kunder/gäster kommer att få lindrigare restriktioner när det gäller hur stor del av sin kapacitet man får utnyttja och hur länge man kan ha öppet. Det vill säga mindre restriktioner för dem som kommer att avkräva kunderna på ett giltigt vaccinpass.

Den kanariska regeringen har tidigare försökt genomdriva denna ingångskontroll, men då fått ett negativt svar från öarnas rättssystem.

Artikeln i tidningen Canarias7 berättar emellertid inte när detta system beräknas komma igång.
(Canarias7)

Covidpass