Orden uttalas av många i Puerto Rico idag! Stranden, som flitigt används av flera tusen personer dagligen, ligger nu öde och tom, efter att ”Costas” det statliga organet som styr över landets kustlinje, beordrat att alla solstolar, parasoll, toaletter och livräddare skulle bort… Utan den minsta tanke på att man befinner sig i högsäsong och efter en pandemi som hittills skadat branschen kraftigt i mer än ett och ett halvt år. Kritiken kommer från alla håll och kanter och av naturliga skäl kan ingen förstå hur man kan agera såsom Costas gjort.

Puerto Rico Strand utan solstolar

Jose Maria Mañaricua, som representerar hotell och turistbranschen är förvånad över agerandet, och lägger till att det inte är likt Costas, som vid andra tillfällen agerat ansvarsfullt och transparent.

I detta fall tycks ingen, eller få, ha fått någon information om vad som skulle ske. I utgångspunkten ser det ut som om ungefär 25 personer kommer att stå arbetslösa inom kort, då alla de som sköter solstolarna parasollen, städning, toaletter etc inte har sitt jobb kvar…

Bakgrunden till det hela, som vi skrev om igår, är att Puerto Rico S.A. som drivit stranden under lång tid, blivit nekade att få fortsatt mandat. Kommunen har bett om att få ta över, något som inte heller godkänts av Costas, som helt enkelt plockade bort all service från stranden.
(Canarias7)