Företagarföreningarna inom turismen på de olika kanariska öarna är överens om att gå samman och be myndigheterna införa en kontroll av vaccinationspass när det gäller att komma in på allmäna platser. Det kan gälla restauranger, barer, biografer, museer, idrottsanläggningar etc.

Man anser att med dessa åtgärder inte behöva rubba på öppettider eller antal personer som befinner sig på platsen.

Samtidigt efterlyser man en app som kan kontrollera

Covidpass

dessa QR koder och spara dess innehåll under den tiden som reglerna kräver.

Hotellen och lägenhetshotellen har under ett års tid haft ett krav på sig att kontrollera att sina gäster var friska. Då detta påbörjades långt innan det fanns något vaccinationspass, så avkrävdes gästerna på sina negativa tester.

Detta krav på hotellen avskaffades för ett par månader sedan, men kan komma att tas upp igen, och då gällande alla allmäna platser där folksamlingar/grupper kan uppstå.

Och alla är nog överens om att något måste göras. Smittan stiger även på Kanarieöarna. Smittokvoten per 100.000 personer under fjorton dagar är nu strax över 136 fall.

Under tisdagen rapporterades totalt 276 nya fall av smittan på Kanarieöarna. Av dessa var 121 fall från Gran Canaria.
(MaspalomasAhora)

Amadores stranden