Vi har tidigare skrivit om att återhämtningen bland Kanarieöarnas och Spaniens flygplatser har börjat märkas ordentligt. Från att ha varit helt tomma under delar av pandemin, så har man under oktober månad nästan nått upp till 70% av 2019 års siffror.

Trots det kommer man att få uppleva ett begränsat utbud av affärer och mat&dryck. Med undantag för Lanzarotes flygplats, där alla butiker har öppnat på nytt.

När det gäller de övriga flygplatserna på öarna så är fortfarande 30% av utbudet stängt. Eller 20 av de totalt 77 butikerna.

Detta kan tyckas konstigt, men beror på det faktum att AENA, det spanska luftfartsverket, varit helt okänsliga när det gäller de höga hyrorna som faktureras ut. Åtminstone är det den version som företagarna skyller på.

Trots den stora och emellanåt totala nedstängningen under 2020 så fakturerade AENA ut sina hyror utan en enda euro i avdrag.

Detta gjorde att många företagare blev tvungna att gå till rättssak för att försöka få rätt mot AENA och för att luftfartsverket inte skulle lösa in de banksäkerheter som ställts.

Flera av de drabbade har trots det fått stänga för alltid.

Man uppskattar att ungefär 120 arbetstillfällen gått förlorade hittills
(Canarias7)

Taxfree buitk GC