Tillståndet att få bygga och driva stranden i Puerto Rico, gavs till företaget ”Puerto Rico S.A” redan 1972. Två år senare förlängds detta tillstånd och kom att gälla till 28 juli 2018.

Efter lite fram och tillbaka nekades företaget ett förnyat tillstånd i september 2020, bland annat på grund av att man invaderat 1.865 kvadratmeter av allmän mark.

Puerto Rico S.A. gick till rätten och bad att få avslutet framflyttat till rätten tagit en definitiv ställning till vad som skulle komma att gälla.

Slutligen togs beslutet i domstol att Puerto Rico SA inte får driva vidare. Beslutet togs den 28 oktober iår och det verkställs från den 24 november, då stranden i Puerto Rico hamnar hos kommunen i Mogan.
(Canarias7)

Strand Puerto Rico
Strand Puerto Rico