Av barnen i Spanien som är över 5 år är hela 40% drabbade av fetma! Och ännu värre är det på Kanarieöarna där siffran uppgår till 43,31% av barnen.

Detta medför att sjukdomar typ diabetes typ 2, som inte brukar dyka upp förrän tidigast i puberteten nu dyker upp i betydligt lägre åldrar. Detta är en direkt följd av att fetman ökar bland de unga.

Även vissa sjukdomar relaterade till hjärtat ökar nu i yngre åldrar.

Allt tyder dessutom på att ökningen av fetman kommer att fortsätta öka under åtminstone 2022.

Den främsta anledningen till att fetman fått större spridning förklaras av att barn och ungdomar blivit allt mer stillasittande och att man inte tränar i tillräcklig utsträckning. Enligt en läkare, citerad i tidningen Canarias7, bör barnen utöva någon form av fysisk aktivitet åtminstone en timme om dagen för att på så sätt förbränna fler kalorier.

Givetvis spelar det också stor roll vad man äter och dricker. Här rekommenderas flera, mindre måltider och ett betydligt större intagande av vatten, något som bland annat skolorna måste se till att erbjuda.
(Canarias7)

Familjefrukost