De senaste två lördagarna har det varit trångt på flygplatsen under eftermiddagarna. Och i lördags, 6 november, var det näst intill en kollaps.

Anledningarna som tas upp i pressen är att det finns alltför få personer som jobbar i kontrollen av de QR koder som alla ankommande, internationella, gäster måste uppvisa. Med ungefär 52.000 gäster som ankom under lördagen, och med en stor koncentration från mitt på dagen fram till 17-tiden, så var det inte snack om att bibehålla något minimiavstånd. Det var helt enkelt omöjligt. De bilder som publicerats i press och på sociala medier talar sitt tydliga språk, och lockar inte till resa till Gran Canaria.

Företagarföreningarna har bett om att antalet kontrollanter skall ökas drastiskt, och överensstämma med det antal flyg och passagerare som förväntas landa.

Från myndigheternas sida framkom det än en gång ett önskemål om att kontrollen skulle ske i receptionerna på hotellen, något som företagarna klassar som ”absurt” då kontrollen idag genomförs på flygplatsen. Dessutom når man inte alla gäster, då många bor privat och således inte kan kontrolleras.

Men såvitt vi på Dag&Natt har förstått så är inte hälsokontrollen den enda boven i dramat. Många av de ankommande tursiterna vi pratat med menar att bagagehanteringen varit extremt långsam. Detta kan ju bero på att de handlingbolag som finns på flygplatsen inte har tagit in all permitterad personal ännu. När genomströmningstiden på flygplatsen fördubblas, hinner en mängd nya flyg landa och utrymmen som finns blir helt enkelt inte tillräckliga.

Förhoppningsvis ser vi en förbättring till kommande vecka.
(Canarias7)

Flygplatsen Gran Caanria