En marknad som inte riktigt vill komma igång och en situation där delar till bilindustrin saknas, gör att antalet sålda bilar i Spanien sjönk kraftigt under oktober månad 2021.

Jämfört med samma månad i fjor, som i sin tur var dålig på grund av pandemin, så sjönk försäljningen med 20,5%. Jämför man med 2019 så är nedgången drygt 37%.

Både försäljningen av privatbilar och fordon till företagen minskade. Endast hyrbilssektorn visade positiva siffror där förbättringen inom turismen speglas i försäljningen som stiger drygt 29%.

Under oktober registrerades 59.082 fordon i Spanien. Det är den lägsta siffran sedan 2012, då 44.873 fordon registrerades under oktober. Under de senaste 10 åren är det 2017 och 2019 som sticker ut som de bästa åren med 94.676 respektive 93.961 registrerade fordon.

För årets tio första månader klarar sig 2021 något bättre. Hittills har 707.288 fordon registrerats vilket kan jämföras med 670.348 fordon under fjolåret.

2018, 2019, och 2017 toppar under de tio senast åren. År 2018 hade 1.131.083 fordon registrerats under de tio första månaderna.
(Canarias7)

Försäljning av bil