Kanariøyene har mottatt 16 827 flyktninger som har kommet fra den afrikanske kysten under perioden januar til og med oktober i år. De har kommet vannveien i ulike farkoster, ofte “pateras” eller “cayucos” (åpne trebåter) eller gummibåter. Totalt har myndighetene på Kanariøyene tatt hånd om 422 ankommende båter. Sammenlignet med samme periode i fjor, så har det vært en økning på drøye 44%. Under fjoråret ankom 430 båter, men antallet flykninger var i samme periode 11 659.

Under bare oktober måned ble 3 709 flykninger tatt hånd om på øyene. Det er mindre enn oktober måned i fjor, da myndighetene fikk ta hånd om 5 328 mennesker på flukt.

Ser man hele Spania under ett, så er det 34 343 personer som har ankommet landet som flykninger under de første ti månedene. En økning på nesten 24% sammenlignet med år 2020.

(Canarias7)

Staplade pateras i hamnen