Det ser ut som om de ekonomiska återhämtningen på Kanarieöarna kommer att bli långsammare än väntat. Företagarföreningen tillsammans med andra experter har kommit till denna slutsats efter att ha vägt in situationen i världen just nu. Höjda råvarupriser, energipriser, transportproblem och en ökande inflation. Dessutom lider Kanarieöarna under sitt flyktingproblem. Och till sist fortsätter Covid att vara ett stort spöke.

Ibex tavla på börsen

Den kanariska regeringen har sagt att ekonomin på öarna kommer att växa med 8% iår, något som denna nya undersökning inte tror på. Istället sätter man målsättningen till mellan 5-6%. Samtidigt indikerar man att den totala återhämtningen förmodligen inte kommer att vara på plats förrän i första kvartalet 2023.

Då räknar man med att arbetslösheten ånyo hamnar på cirka 20%, vilket var nivån innan coronakrisen. Idag är arbetslösheten 23,89% enligt den senaste statistiken. Företagarföreningen menar emellertid att den egentliga siffran är 26,38% då de anser att man också bör räkna med de personer som är permitterade på grund av covid.

Trots att upp emot 90% av de som varit permitterade nu återvänt till sina jobb, så går fortfarande nästan 29.000 personer och väntar på att få komma tillbaka.

Efter drygt 1,5 år med covid är företagens möjligheter för skuldsättning begränsad, vilket höjer risken för betalningsinställningar eller till och med konkurser.
(Canarias7)

Statistiksida