De kanariska myndigheterna informerade under morgontimmarna idag, måndag, att 85,09% av befolkningen 12 år eller äldre nu har fått åtminstone en dos av vaccin. Detta efter att hälsomyndigheterna injicerat totalt 3.150.000 doser vaccin på 1.668.502 personer på öarna.

Nästan lika många, 1.639.444 personer, har fått full dos av vaccin vilket betyder att 83,61% av de bosatta på Kanarieöarna nu är fullt vaccinerade.

När vi skriver om Spanien som helhet, eller andra regioner i Spanien, så är siffrorna framräknade på hela befolkningen, det vill säga även den grupp mellan 1-11 år, som i dagsläget inte får något vaccin. Det betyder att procentsiffrorna blir lite lägre än de vi redovisat ovan för Kanarieöarna.

I hela landet Spanien är nu 78,4% av befolkningen fullt vaccinerade. Räknar man med dem som fått åtminstone en dos av vaccin så är siffran 80%. Myndigheterna har injicerat 71.275.000 doser vaccin och därmed lyckats fullvaccinera 37,2 miljoner personer i landet.

I Madrid är 76,7% fullvaccinerade medan Barcelonas (Kataloniens) siffra är 74,8%.

Från den 25 oktober börjar alla personer som är äldre än 70 år att få en tredje spruta. När den gruppen är behandlad kommer alla över 65 år att inkluderas.
(Canarias7)

vaccinations center