Alla personer som behandlats med vaccinet Janssen (Johnson & Johnson) i Spanien kommer att erbjudas ytterligare en behandling. Detta då det visar sig att detta vaccin tappar sin effekt mycket snabbare än de övriga. Både Pfizer, Moderna och AstraZeneca har givits i två doser medan Johnson & Johnsons vaccin bara gavs i en dos.

Man har sett tydliga tecken på att monodosen tappar sin effekt mycket snabbare än de övriga vilket gör att personer som fått detta vaccin blir mer utsatt för smitta.

Hälsoministeriet kommer inom några dagar att besluta om att de nästan 2 miljoner personer som fått monodosen i Spanien, skall behandlas med ytterligare en dos vaccin.

På Kanarieöarna handlar det om 133.000 personer.

Redan tidigare har vissa utsatta grupper beviljats en extra dos vaccin. Det gäller även de som tidigare behandlats med dubbeldos. Bland annat gäller det personer över 70 år, samt de som är knutna till äldreboende, personer med viss typ av transplanteringar med flera.

De som jobbar och verkar på äldreboende kommer att prioriteras och har redan till stor del fått sin tredje dos, då den skall vara given sex månader efter den senaste dosen.

Därefter kommer personer över 70 år att behandlas, och man tror att de med monodosen kan kallas samtidigt.
(Canarias7)

Vaccin flaska från Jansen