Kommunen i Playa de Mogan sammankallade häromdagen flera representanter för de olika näringarna som finns representerade på orten. Det gällde butiker, restauranger, livsmedelsaffärer etc.

Anledningen var att myndigheterna vill tillsätta en arbetsgrupp bestående av representanter för företagen och från myndigheterna för att komma fram till lämpliga tider då av och på lastning skall vara tillåtet på orten.

För att underlätta trycket i trafiken och även göra det hela bättre för såväl turister som miljö, måste vi ta tag i denna sak, då problemet existerar i Playa de Mogan. Med vi i kommunen har inte tillräcklig kännedom om vilka behov som finns för de olika företagarna, varför vi har bett alla komma hit så att vi kan tillsätta en arbetsgrupp för att reda ut begreppen.

Förhoppningsvis kommer man fram till ett förslag någon gång under november månad, som sedna kan ligga som underlag för ett beslut som alla parter varit med att påverka.
(MaspalomasAhora)

Flygbild puerto de Mogan