Antalet fullvaccinerade personer stiger i Spanien från vecka till vecka. Men det är helt klart att ökningstakten har avtagit betydligt. Målet att uppnå en 90% vaccination av landets medborgare ser ut att ligga en bra bit bort i tiden.

I fredags publicerades de senaste officiella siffrorna om vaccinationen i landet. Dessa siffror utgår från hela befolkningen, det vill säga från nyfödda till de allra äldsta.

I andra medier mäter man istället antal vaccinerade i förhållande till den åldersgrupp som just nu vaccineras i landet, det vill säga från 12 år och äldre. Därför kan siffrorna man läser i olika media verka lite motsägande.

Sett till hela befolkningen i landet var i fredags 78% fullt vaccinerade. Det innebär drygt 37 miljoner människor. Räknar vi med de som fått åtminstone en dos kom procenttalet upp till 79,8%.

Ser vi till Kanarieöarna så var 74,7% fullt vaccinerade i fredags medan 76,7% hade fått åtminstone en spruta. På Kanarieöarna är 1.625.000 personer fullt vaccinerade, vilket innebär 83% av gruppen 12 år och äldre.

Madrid har uppnått 76,4% med fullt vaccinerade och Barcelona (Katalonien) 74,4%.
(Canarias7)

Vaccinering