Sedan starten av pandemin har totalt 95.836 personer upptäckts med smitta. Av dessa finns idag endast 863 personer smittade på hela ö-gruppen idag.

Onsdagens smittorapport informerar om att ytterligare 67 fall upptäckts av smittan på Kanarieöarna under de 24 timmar som föregick rapporten.

Dessutom meddelar man att ytterligare en person avlidit som en följd av viruset.

På onsdagseftermiddagen fanns det 23 personer inlagda på alla öarnas intensivvårdsavdelningar. Ytterligare 102 personer finns unde vård på sjukhusens ordinarie avdelningar.

Smittokvoten per 100.000 invånare unde sju dagar är nu 16,91 fall och under fjorton dagar 37,45 fall.

På Gran Canaria upptäcktes 40 nya fall, och här på ön finns för närvarande 227 smittade personer.

Tenerife summerade 20 nya fall och har därmed 444 aktiva fall.

Lanzarote rapporterade 4 nya fall och Fuerteventura och La Palma 2 fall vardera. Det sista fallet är fortfarande inte analyserat och kommer att föras till statistiken senare.

Under torsdagen sänktes också restriktionskategorin på Fuerteventura till kategori 1 från tidigarevarande kategori 2. Det betyder att samtliga kanariska öar nu befinner sig i kategori 1, vilket innebär låg eller väldigt låg smitta.

La Gomera fortsätter att vara helt smittofri.
(Canarias7)

Se statistik ö för ö, klicka på bilden:

Statistiksida