Inom den nyligen godkända klimatlagen, menar regeringen att Spanien bör ha 5 miljoner elektriska bilar år 2030.

Detta för att kunna uppnå målet som är att det endast skall finnas fordon som drivs av alternativa energikällor år 2050.

Men försäljningen går fortfarande trögt i landet. Under året 2020 registrerades bara 37.000 elektriska bilar, vilket skall jämföras med 1.254.000 bensin och dieselbilar. Ljuspunkten är att de 37.000 elektiska bilarna utgjorde en ökning på 27% från året innan.

Men en kraftig försäljningsökning av elektriska bilar krävs för att uppnå de uppsatta målen.

En tillfrågad expert menar att det är mål som kommer att vara mycket svåra att klara av.

Det dyrare priset på elbilar är kanske den främsta anledning till att försäljningen går trögt. Dessutom upplever man i Spanien att den begränsning som batterierna fortfarande utgör, är mycket negativt. Samtidigt är man på det klara att det handlar om tid innan dessa problem är lösta.

Den spanska regeringen har genomfört flera subventioner för att göra de elektriska bilarna mer attraktiva och såvitt vi (Dag&Natt) förstår så är flera sådana på gång.
(Canarias7 + Dag&Natt)

Kvinna Laddar elbilen