Femtiotre miljoner euros. Det är summan som de spanska luftfartsmyndigheterna har för avsikt att investera i flygplatsen på Gran Canaria under perioden 2022 – 2026. Detta är den största summan som investeras i någon av de åtta flygplatserna på öarna. Sett med lite andra ögon, så är faktiskt investeringen från myndigheterna något större på Tenerife, där det totala beloppet uppgår till 60,7 miljoner euros. Men då skall detta belopp delas på Tenerifes två flygplatser.

Lanzarote och Fuerteventura får nästan 20 miljoner euros vardera.

Största delen av investeringarna, drygt 68%, på Gran Canarias flygplats kommer att investeras för att uppfylla de nya normer som gäller dagens flygplatser. Dessa investeringar har oftast dessutom ett slutdatum då de måste vara genomförda.

Största delen av totalbeloppet för de fem kommande åren kommer att användas under 2022. Drygt 26 miljoner euros beräknas investeringarna under kommande år att kosta.

Därefter blir siffrorna lägre och lägre fram till 2026.

Säkerhet för personer och installationer omfattar drygt 33 miljoner av de totalt 53 som skall investeras. Terminalbyggnaden kommer att få ett tillskott på 2,5 miljoner euros, vilka skall investeras under 2022 – 2024.

År 2026 är det planerat att Gran Canarias flygplats kommer att utrustas med nya system för kontroll av handbagage. Detta projekt påbörjas i Madrid, Barcelona och Sevilla år 2024.
(Canarias7)

Gran Canarias Flygplats