Stadsdelen San Fernando som ligger på ovansidan av huvudvägen GC-500/Avenida de la Union Europea, som går igenom hela turistområdet på södra sidan av ön, fyller 60 år.

Myndigheterna i kommunen har nu gått ut med en vädjan till invånarna att sända in minnen i form av foton från denna stadsdel. Ju äldre desto bättre. Tanken är att allt som sänds in skall digitaliseras och sedan visas upp på en utställning som skall hållas under november månad.

Den 20 november är datumet för själva firandet även om utställningen kommer att finnas tillgänglig för allmänheten under längre tid.

För att få lite perspektiv kan nämnas att det första hotellet som byggdes på den södra sidan av ön var Hotel Folias i San Agustin. Hotellet invigdes under 1964. Innan dess hade restaurante La Rotonda färdigställts och den lilla bungalowanläggningen ”Los Caracoles”.

I San Fernando fanns dåvarande ”tomatgrevens” verkstad och lager, vilket senare kom att bli platsen för den mycket kända ”grisfesten” på ön.
(Maspalomas + Dag&Natt)

Läs fler artiklar om sydsidans historia Viuda de franco  eller Pedro José
Franco López  Minnes gårsdagens Maspalomas

San Agustins strand