Redan år 2013 ändrades reglementet i Spanien så att man kunde öppna för etablering av obemannade bensinstationer. Här benämns de som ”Bensinstationer low cost” eller ”automatstationer”.

På det spanska fastlandet har utvecklingen av dessa stationer gjort att de idag representerar 12,5% av hela nätet. Inför år 2025 tror man att man når 25% av marknaden.

Petroprix Gran Canaria

Däremot har det gått mycket trögt på Kanarieöarna.

Det första företaget som etablerade sig på öarna, PetroPrix, har nu fyra olika stationer. Samtliga på Gran Canaria. Två av stationerna finns i Las Palmas och en i Arinaga och en i Galdar. Det innebär att dessa obemannade bensinstationer idag utgör mindre än 1% av det totala nätet.

Nu skall ytterligare ett företag starta sin etablering. Även denna på Gran Canaria där man i första omgången räknar med att öppna två stationer.

Det handlar om företaget ”Fast Fuel”, ett företag från den spanska regionen Extremadura och som redan driver 14 stationer på det spanska fastlandet och ytterligare tre i Portugal. De två kanariska stationerna kommer att öppnas i Telde och i Maspalomas inom kort.

Avsikten är sedan att fortsätta expansionen så länge marknaden tillåter det, säger företagets VD.

Undersökningar visar att de obemannade stationerna säljer sin bensin 8-12 cent billigare per liter, vilket innebär en besparing för en normal konsument på cirka 300 euros per år.

Rykten i Spanien talar om en sämre kvalitet på denna bensin, men detta tillbakavisas direkt av företaget, som förklarar att bensinen som används, oavsett station eller företag, är densamma. Det som kan variera är de tillsatsmedel som varje företag väljer att använda.
(Canarias7)

Fast Fuel öppnar på Gran Canaria