För ett par veckor sedan gjordes en överenskommelse mellan de kanariska myndigheterna och nattlivet på Kanarieöarna.

Diskotek, nattklubbar och diverse barer gick med på att införa ett krav på vaccination eller negativ coronavirus test för de som ville komma in, mot att myndigheterna gav dessa möjlighet att hålla öppet till klockan 04.00 för de öar som var i kategori 1 och 2.

Nu har högsta domstolen på öarna sagt sitt. Detta beslut strider mot lagen och kan därför inte genomföras. Domstolen ger myndigheterna och andra företrädare för nattlivet tre dagar på sig att återkomma med sina synpunkter.

Detta är långt ifrån den första gången som alternativa lösningar som myndigheterna kommit med stoppas i rätten. Bland annat var det just möjligheten att kräva vaccinationspass som nekades tidigare i sommar. På samma sätt som man under en tid ville begränsa rörligheten då smittan ökade.

I detta senaste fall har myndigheter och företagarföreningar sagt att de har för avsikt att överklaga.
(MaspalomasAhora)

Nattklubb