Myndigheterna i Spanien strävar nu efter att uppnå en 90% vaccinering av befolkningen. Detta har blivit det nya målet efter det att det tidigare, på 70%, redan uppnåtts.

Fredagens vaccineringssiffror, enligt tidningen Canarias7 är att man i Spanien nu injicerat nästan exakt 70 miljoner doser vaccin.

36.335.000 invånare är har nu fått full dos av vaccinet, vilket innebär 76,6.% av befolkningen.

Räknar man med dem som fått åtminstone en dos av vaccinet så uppgår siffran till 79,2% av den nästan 47.500.000 stora befolkningen.

För Kanarieöarnas del är siffrorna något lägre. Totalt 73,7% av den kanariska befolkningen har fått full dos och 76,2% har fått en dos av vaccinet.

I huvudstaden, Madrid, är 74,5% färdigvaccinerade och 77,6% med en dos. Den andra storstaden, Barcelonas, siffror är 72,7% respektive 75,5%.

Alla ovan nämnda siffror utgår från hela befolkningen. Men i Spanien idag är det bara de som är 12 år eller äldre som erbjuds vaccin. Detta innebär att i Kanarieöarnas fall så är nästan 82% av den grupp som skall vaccineras färdigbehandlad.

Man talar nu om att inleda vaccineringen av barn från fem års ålder.

När det gäller äldreboenden så kommer man också att börja dela ut en tredje dos vaccin inom kort.
(Canarias7)

Vaccinering