La Palma

Vulkanen kan fortsette å sprute ut lava helt til november

Området som er påvirket av lavastrømmene fra vulkanen La Palma har økt med 50% på bare 24 timer, og eksperter anslår at utbruddet kan vare i gjennomsnitt 55 dager, noe som tyder på at det kan fortsette å sprute ut lava minst til november.

Etter hvert som dagene går, blir situasjonen i områdene rundt vulkanen vanskeligere, spesielt for de 5700 evakuerte menneskene som så langt har måttet forlate

Lavan når en pool

de 185 bygningene som ble skadet eller ødelagt av vasken, 65 av dem var bolighus. 

Lavaen fortsetter å lage seg vei mot sjøen og har etterlatt seg et landområde på153 hektar begravet i steinmasser, brann og aske, ifølge beregninger gjort fra satellittbilder. Utbruddet er også synlig fra den internasjonale romstasjonen.

Presidenten på Kanariøyene, Ángel Víctor Torres, insisterte denne onsdagen på at lavaen beveger seg ubønnhørlig, om enn saktere, og at den er umulig å stoppe, slik at ethvert forsøk på ”barrikader og grøfter ” kan være en risiko for mennesker.

Torres presiserer at det ikke har vært noen nye evakueringer, utover de 5700 menneskene som allerede har måttet forlate sine hjem så langt.

Eksperter fra Italia

 Et titalls eksperter på vulkanen Etna har reist til La Palma for å bistå i arbeidet med vulkanen og de konsekvenser den medfører. Det påstås at Etna på Sicilia og La Palma har flere fellestrekk, da begge er øyer formet som en langstrakt kjegle, og på begge steder er vulkanutbruddene eksplosive med store lavastrømmer. Etna hadde sitt seneste utbrudd den 16.februar 2021.

Etna er en av de mest aktive vulkaner i verden, men anses til tross for at den i perioder gjør stor skade likevel ikke for å være spesielt farlig, ettersom lavaen på Etna flyter for sakte til å kunne gjøre skader på mennesker. Utbrudden forhindrer derfor ikke blomstrende aktivitet på og rundt vulkanen. Foruten stor turisme drived det utstrakt jordbruk i det fruktbare vulkanske jordsmonnet.

Hus på väg att uppslukas av lava