Det är kommunen i Mogan (Mogan, Puerto de Mogan, Puerto Rico, Arguineguin) som aviserar om att marknaderna återigen får genomföras. Detta efter ett och ett halvt år när de tvingats vara stängda.

Den första marknaden att öppna i kommunen blir i Puerto Mogan, där marknaden öppnar 08.30 den första oktober. Marknaden kommer att hålla till på Calle Explanada del Castillete och har öppet till 15.00.

I Arguineguin hålls maknaden på tisdagar, vilket gör att den första marknaden sker den 5 oktober.. Samma öppethållande som i Puerto Mogan.

Nytt i Arguineguin är att marknaden bara kommer att finnas på Plaza Negra och inte längre på gatorna Juan Manuel Santana Garcia och Juan Juana. På tisdagarna återvänder också hantverksmarknaden som traditionellt hålls på Plaza de las Maranuelas.

För att undvika för stora folksamlingar så får marknaderna maximalt ha 75% av sin maximala kapacitet. För att kunna hålla kontroll på detta kommer marknaden att hängas in av ett stängsel. Man kommer också att skylta i vilken riktning folk skall gå för att undvika onödiga möten.

Ett speciellt område kommer också att finnas för de som vill äta under sitt besök på marknaden.
(MaspalomasAhora)

Marknad Mogan