HiperDino är den största dagligvarukedjan på Kanarieöarna. Dessutom är den till 100% ägd av kanariskt kapital. Kedjan har för närvarande 230 butiker på fem av de åtta bebodda, kanariska öarna (La Graciosa räknades inte tidigare). Man arbetar med mer än 13.000 olika varor, varav 40% är kanariska.

Totalt har företaget 8.000 anställda.

Bland de 230 olika butikerna finns 76 som går under namnet HiperDino Express och som är mindre butiker öppnade i turistområdena på öarna

Hiperdino

I dessa butiker koncentrerar man utbudet till det som passar turismen.

Av naturliga skäl stängdes butikerna i och med att pandemin drog in över Kanarieöarna. Sedan dess har man gradvis öppnat dem igen, vartefter man bedömde situationen som lönsam.

Av de stängda butikerna fanns 19 stycken kvar fram till idag, då företaget beslutat att öppna dessa också. De lovande utsikterna inom turistsektorn har gjort att detta beslutet kunde tas.

Därmed återvänder också personalen till sina ursprungliga arbetsplatser. Under pandemin har de varit flyttade till de större HiperDino butikerna som fortsatt vara öppna. Företaget har inte permitterat någon personal under pandemin.
(Canarias7)

En av hiperdinos butiker