Det ser ut som om turismen börjar få upp farten till Kanarieöarna igen. Den tyska, brittiska och den inhemska marknaden gör att vissa hotell kan nå upp till 70% beläggning redan i september, enligt tidningen Canarias7.

Men det är framför allt till vintern som det ser ljust ut. Före pandemin hade Kanarieöarna flyglinjer till 153 olika destinationer i världen. Dessa försvann i stort sett helt och hållet under pandemins första månader. Under förra sommaren återupptogs en del linjer, men långt ifrån de som fanns innan pandemins utbrott.

Detta håller på att ändras och inför kommande vinter har man återupprättat 91% av antalet flyglinjer till och från Kanarieöarna. Det handlar totalt om 140 linjer. Dessa är inte alltid desamma som tidigare, men visar tydligt på att resandet är på väg åt rätt håll.

Generellt sett har de nya linjerna även inneburit fler flygstolar. För tillfället kommer inte flygen fulla vanligtvis, men när fyllnadsgraden stiger kommer öarna att ha cirka 8 miljoner flygsäten under vintersäsongen. Detta skulle innebära 12 fler än under vintern 2019-2020.

Britterna, inrikestrafiken och tyskarna är de som ökar mest. Men i stort sett gäller ökningar från hela mellaneuropa.

Från Norden spås en något mindre trafik än under 2019 – 2020. I tidningsartikeln hänvisar man denna minskning till Norwegians minskade kapacitet. Från Dag&Natt ställer vi oss lite undrande till detta då Norwegians trafik till, åtminstone Gran Canaria, är väl så stor som i fjol. Dessutom ser vi tydliga ökningar från SAS. Det spanska flygbolaget Vueling finns också på banan och trafikerar flera flygplatser i Norden. Och till sist återstår väl att se om inte det nystartade flygbolaget Flyr också kommer att sätta upp kapacitet.

På det hela taget ser situationen rätt positiv ut för tillfället.
(Canarias7 + Dag&Natt)

Turist ser ut över Maspalomas