Sex personer miste livet i olyckor där elsparkcykeln var huvudorsaken. Detta under året 2020.

Nu håller spanska myndigheter på att se över reglerna för framförandet av dessa, så populära, transportmedel.

Redan sedan tidigare har man tagit beslutet om att man inte längre kan köra en elsparkcykel på trottoarerna. Fordonet får inte heller köras på cykelbanor eller i tunnlar. Det är, av naturliga orsaker, också förbjudet att köra en elsparkcykel om man druckit alkohol.

Nästa steg ser ut att bli kravet på att bära hjälm när man är ute med sin ”patineta”, som fordonet kallas på spanska.

Populariteten hos dessa fordon har gjort att användandet ökat med rekordfart, och därmed också olyckor som drabbar förare och andra trafikanter.

I slutet på september förväntas ett beslut tas. Blir det som man tror kan man räkna med att den nya lagen träder i kraft under oktober månad i år.
(Canarias7)

Elsparkcykel