Sedan starten av pandemin har den spanska staten hjälpt företag och anställda för att minska risken för konkurser och uppsagd personal.

Det program man har genomfört kallas ERTE, och hjälpte miljontals personer till att börja med. Nu, när man kan börja skymta en förbättring, finns fortfarande 260.000 personer permitterade i detta system.

De anställda får 70% av sin tidigare lön,medan företagen befrias från att betala lön till de anställda. Företagen får också möjlighet till sänkta sociala avgifter.

Som motprestation så kan företagen inte säga upp personal under minst sex månader, beroende på hur mycket hjälp man valt att mottaga från staten.

Den nuvarande perioden av systemet ERTE löper ut den 30 september och de tre parterna skall sätta sig vid förhandlingsbordet på torsdag för att diskutera hur man skall gå vidare. Det verkar helt klart att systemet kommer att förlängas till nyåret. Däremot är det inte alls lika klart på vilket sätt det skall ske. Både fackföreningar och företagare vill ha en fortsättning av nuvarande ordning, medan staten förordar en nedtrappning av hjälpen. Dessutom vill man gärna att hjälp till företag skall ske för den personal som man aktiverar igen, något som de bägge andra parterna är emot.

Om drygt 14 dagar vet vi hur det går…
(Canarias7)

Arbetsmininster Yolanda Diaz