Den 7 juni stoppades ombyggnationen av vägen GC-500 mellan köpcentret i San Agustin och området El Veril, strax innan infarten till Playa del Ingles.

Den 9 september återupptogs arbetet igen och man räknar nu med att hela projektet skall stå klart i slutet av oktober iår.

Anledningarna till att bygget stoppades är flera.

Ingenjörer Gc500

Men huvudsaken är att kostnaden för genomförandet skenade och skulle hamna på ett belopp mer än 10% dyrare än det ursprungliga förslaget. Detta är dock inte något som är orsakat av det företag som genomför arbetet, utan det handlar om fel i kommunens administration, medger borgmästaren i kommunen.

Man utgick bland annat från att djupet på den tidigare asfalten var 25 cm, vilket visade sig vara fel. Vid mätningar hittade man asfalt på upp till 45 cm djup, vilket har inneburit oerhört mycket mer schaktningsarbete och schaktningsmassor. Dessutom mer fyllnadsmaterial. Vidare har de elektiska installationerna blivit betydligt dyrare än tänkt, och till slut har kraven på tillgänglighet för rörelsehindrade gjort att tilläggsarbeten krävts.

Totalt har kommunen nu godkänt ytterligare 700.000 euros för att få arbetet avslutat, vilket alltså innebär att den stora delen av vintersäsongens turister kan dra nytta av nya gång och cykelvägar i området mellan San Agustin och El Veril.
(Canarias7)

Flygbild över gc500