För snart en och en halv månad sedan påbörjades den första fasen av förbättringsarbetet på strandpromenaden i Meloneras. Man beräknar att denna första fas av projektet skall vara avslutat i början av november.

Den andra av de två faserna är godkänd och kommer att ta ungefär fem månader att genomföra. Hela projektet, som kostnadsberäknas till 1,1 miljoner euros, skall vara klart under januari-februari 2022.

Byggnatione med stoltserande politiker

Den första fasen omfattar 650 meter av promenaden, medan den andra fasen är något kortare.

De arbeten som utförs omfattar ny beläggning på promenaden, installation av ny belysning och åtgärdande av avloppssystemet för omhändertagande av eventuella regn. Vidare omfattar renoveringen även nyplantering, ny bevattning och nya soffor och bänkar utmed promenaden.

Från början pratade man också om att cykelbanan skulle förändras och förbättras, men detta har för tillfället skjutits på framtiden.
(Canarias7)

Promenaden på långt avstånd