Omvandlingen av den gamla fyrfiliga vägen från köpcentret i San Agustin till och med El Veril, det vill säga nästan fram till infarten till Playa del Ingles, stoppades för snart två månader sedan. Anledningen har i pressen varit lite diffus, men allt för stora kostnadsökningar verkar vara grunden.

Den 4-500 meter långa sträckningen görs för att skapa cykel och gångväg på bekostnade av två av de filer som tidigare trafikerades av bilar.

Redan idag får man en relativt god bild över hur det hela kommer att bli när arbetena slutförs.

Nu skriver tidningen MaspalomasAhora att de stoppade arbetena beräknas återupptas under nästa vecka. Detta efter att kommunen godkänt ytterligare 700.000 euros till det ursprungliga förslaget.

Med detta tillägget kommer projektet att kosta totalt 4,5 miljoner euros.

Förhållandevis lite arbete kvarstår för att avsluta projektet, som kanske kan stå klart när vintersäsongen startar på allvar.
(MaspalomasAhora)

Vaccinering
Ritning gc500