På Kanariøyene starter skolen i dag, torsdag. Dette gjelder alle skoler unntatt universitetene.

Totalt, er det nesten 250 000 barn og unge som setter seg bak pultene sine igjen.
Dette er det tredje skoleåret som blir rammet av Coronaviruset, selv om vi ser en forbedring i år sammenlignet med i fjor.

Det opplyses om at 73,8% av studentene over 12 år har fått minst én dose vaksine. Drøyt 63% er fullstendig vaksinert.

Lærerne ser også ut til å være godt forberedt. Det er anslått at 95% av alle lærerne er full-vaksinert. Læreryrket vil trolig være et av de yrkene der kanariske myndigheter vil kreve et Covid -pass for å få jobbe. For de som velger å ikke la seg vaksinere, vil det være krav om å vise negative tester med jevne mellomrom. Beslutningen er ennå ikke tatt, men alt tyder på at lærere og visse andre kategorier innen helse og eldreomsorg vil bli inkludert i dette kravet fra myndighetene.

Myndighetene har kalt inn 1 658 ekstralærere for dette skoleåret for å kunne leve opp til begrensningene som gjelder på skolen. Det er imidlertid 900 færre enn i fjor.
Elevene må fortsatt bruke ansiktsmaske, bortsett fra de aller laveste klassene. Minste avstand er redusert fra 1,5 til 1,2 meter. Hele klasser vil heller ikke bli isolert hvis det oppstår et enkelt tilfelle av Coronavirus.
(Canarias7)

Skolsal