Denna gången handlar det om skolbussarna. I morgon, torsdag, är det dags att starta höstterminen. På Kanarieöarna finns det ungefär 500 olika skolor uppdelade på låg, mellan och högstadiet.

Bara tre dagar innan starten av höstsäsongen meddelade det kanariska utbildningsministeriet att transportbolagen var tvungna att sänka priserna inför terminen. Det gäller i första hand ungefär 400 av de 1.500 linjer som trafikeras till och från skolorna på ö-gruppen.

Prissänkningen som ministeriet kräver uppgår till 40%!

Efter ett möte bland transportföretagen beslutades därför att ställa in trafiken på dessa 400 linjer under torsdagen. Man förstår inte ministeriets agerande, och reklammerar dessutom de höjningar av priserna enligt inflation som finns inskrivet i de aktuella kontrakten.

Men även övriga transportbolag, som trafikerar resten av skolbusslinjerna är på väg att ansluta sig till strejken. Dock först från den 13 september.

Även här vill man först och främst få betalt för de senaste månaderna från förra skolåret. En summa som enligt artikeln uppgår till cirka 15 miljoner kronor.

Totalt är det 37.000 elever som dagligen använder sig av dessa skolbussar.

Under dagen idag, onsdag, finns ett möte mellan parterna inplanerat.
(Canarias7)

Skolbuss med skylt i fönstret