Den kanariska regeringen har genomfört vissa förändringar som innebär lättnader bland tidigare gällande restriktioner.

Bland annat gäller detta öppettider för barer och restauranger, som i kategori 3, där Gran Canaria för närvarande befinner sig i, förlängs från klockan 00.00 till klockan 01.00.

Diskotek, nattklubbar och liknande får nu också öppna. Även här gäller emellertid stängning klockan 01.00. I de senare fallen krävs att man måste registrera sig för att komma in. Dans är förbjudet än så länge i samtliga kategorier.

Däremot höjs antalet icke samboende som får samlas. Tidigare var denna siffra i kategori 3, fyra personer. Nu höjs den till sex personer.

Barer och restauranger får använda 75% av kapaciteten på uteserveringar och 40% inomhus.

Idag är det ingen av öarna som befinner sig i kategori 4. Därför gäller inte heller några restriktioner när det gäller resor mellan öarna.

I kategori 1 och 2 får barer, restauranger, diskotek etc ha öppet till klockan 03.00. Här får också 12 personer samlas och umgås tillsammans. Utomhus kan serveringare använda full kapacitet och inomhus 75% av kapaciteten.

När det gäller evenemang med större antal personer finns restriktioner såväl för inomhus arrangemang som för de som anordnas utomhus.
(Canarias7)

Vaccinering