Smittosiffrorna för Kanarieöarna fortsätter att sjunka. Söndagens smittorapport gällande de 24 timmarna som föregick rapporten, upplyser om att endast 105 nya smittade upptäcktes på hela ö-gruppen. Dessvärre meddelades dessutom att ytterligare fyra personer omkommit som en följd av viruset, däribland en 26 år gammal man.

Den totala dödssiffran är därmed uppe i 947 personer sedan virusets utbrott.

Totalt har 92.680 personer upptäckts med coronasmitta sedan i januari 2020. Av dessa är 12.309 personer smittade idag.

Sjukhusen ser en förbättrad situation i och med att smittan avtar och idag vårdas totalt 420 personer på sjukhusen, varav 65 personer är inlagda på intensivvårdsavdelningarna.

På Gran Canaria upptäcktes 53 nya smittade, medan Tenerife, efter en lång tid med höga tal endast rapporterade 28 nya fall.

Smittokvoten per 100.000 invånare, gällande hela ö-gruppen fortsätter också att sjunka. Under sju dagar är nu siffran nere i 44,95 fall och för fjorton dagar 111,03 fall.
(Canarias7)

Se statistik ö för ö, klicka på bilden:

statistisksida