För andra andra gången under detta mandat har regeringen bestämt att minimilönen i Spanien skall höjas. Målet är att denna minsta lön skall uppgå till 60% av en genomsnittslön i Spanien innan nästa val.

Redan 2019 höjdes minimilönen i landet. Höjningen uppgick till 22% och gjorde att minsta lönen nu är 900 euros per månad.

Hur stor höjningen blir denna gång är inte klart, men rykten säger att man planerar att höja med 15 euros under årets tre sista månader för att sedan fortsätta höjningen med 23-30 euros under kommande år. Enligt fackföreningarna är detta inte tillräckligt utan menar att man år 2022 måste komma upp i åtminstone 1.000 euros per månad.

För tillfället håller företagare och fackliga representanter på att förhandla för att försöka komma fram till ett avtal. Regeringen säger dock att höjningen kommer att genomföras oavsett om man kommer överens eller ej.

Samtidigt låter man göra gällande att de extraordinära permitteringsreglerna som infördes under pandemin, och som i princip slutar gälla den 30 september, med all sannolikhet kommer att förlängas. Dock är det troligt att förändringar i reglerna kommer att ske, framför allt när det gäller företagens möjlighet att få hjälp med de sociala kostnaderna för sin personal.
(Canarias7)

Pengar i handen
Sanchez i talarstolen