För de flesta barnen och ungdomarna på Gran Canaria är det dags att återvända till skolan. Den generella startdagen för höstterminen är satt till torsdagen den 9 september, dagen efter firandet av öns skyddshelgon, som är allmän helgdag på Gran Canaria.

De låga födelsetalen under de senaste tio åren sätter tydliga spår i skolstarten. Framför allt när det gäller barnen i låg och mellanstadiet. Nyfödandet var under året 2020 hela 28,2% lägre än år 2010. En annan anledning till de sjunkande talen kan vara familjer från andra länder som valt att flytta tillbaka hem på grund av ekonomisk kris och covid.

Detta innebär att antalet elever som börjar låg och mellanstadiet har minskat med 3,5% jämfört med fjolåret. Går man tillbaka till skolåret 2011-2012 så är minskningen 17,9%. I verkliga tal innebär det 25.000 färre elever i de första två stegen av skolgången.

Totalt är det 114.500 elever som startar låg och mellanstadiet på Kanarieöarna nästa vecka.

Räknar man med allt stegen i skolan upp till gymnasiet/vidaregående så skall 246.500 elever sätta sig vid skolbänken. Detta är nästan 6.000 elever mindre än i fjol.

Högstadiet och gymnasiet/vidaregående märker ännu inte av någon nedgång. Tvärtom, här ser man fortfarande en ökning av eleverna, även om det är en ökning med små tal.

På höstadiet startar 3.100 elever fler än i fjol. På gymnasiet är ökningen nästan 4.000 elever och i yrkesskolan 8.500 elever.
(Canarias7)

Småbarn i kö