Augusti månad har inneburit en lättnad för många hotell och lägenhetshotell på Kanarieöarna. Tack vare den inhemska och lokala turismen så har beläggningen varit tillräckligt hög för att de flesta installationerna klarade att täcka sina kostnader. Trots det skall man ha i åtanke att ungefär 30% av alla hotell och lägenhetshotell inte har öppnat ännu.

Olika siffror florerar i pressen när det gäller beläggningen. Medan vissa källor indikerar att hotellen

Tom strand i Mogan

haft upp mot 80% beläggning, menar andra att den reella beläggningen snarare legat på 50-60% under augusti.

Samma situation gäller när man så smått börjar sammanställa sommarsäsongen 2021. En av de fackliga representanterna säger till tidningen Canarias7 att sommaren varit ”mycket bra”, vilket förnekas av branschens företagarförening.

Blickar man framåt finns en viss optimism för att den tyska och nordiska turismen skall komma igång. Tyskarna verkar vilja röra på sig redan i september, medan de nordiska länderna, som alltid, väntar på vintersäsongens start i mitten av oktober.

Däremot är man tveksam till den, så viktiga, brittiska turismen. Här föreligger fortfarande krav på PCR test vid hemresan, något som förhållandevis få är villiga att betala för.

Generellt är dock förhoppningarna på kommande vintersäsong förhållandevis höga. Och definitivt mycket bättre än förra vintern. Än återstår en tid med virus, men med Danmarks beslut att påbörja vanligt liv från den 10 september och de allt bättre siffrorna som presenteras dagligen från Kanarieöarna finn det anledning att vara optimist
(Canarias7 + Dag&Natt)

Ankommande på flygplatsen