Den socialdemokratiska regeringen i Spanien får hård kritik från flera håll på Kanarieöarna. Kritiken riktar sig mot sättet regeringen hanterar den invandrarvåg som råder på öarna med tusentals flyktingar som söker sig hit från den afrikanska kusten.

Man förvånas över att regeringen bara engagerar sig i saker som får ”sökljuset” på sig i medierna. Att man engagerar sig för att rädda folk i Afganistan är hedransvärt, men varför då inte sätta in samma resurser på Kanarieöarna, där också massor av personer dör strax utanför kusten. Det är några av de punkter som förs fram av den politiska oppositionen såväl lokalt på Kanarieöarna som i riksdagen i Madrid.

Bara under förra helgen ankom 400 flyktingar från olika punkter i Afrika. Och antalet flyktingar som ankommit öarna fram till 15 augusti iår innebär en ökning från i fjol med 144%. Fram till detta datum har de kanariska öarna tagit emot 8.222 flyktingar mot fjolårets 3.364 vid samma tidspunkt. Och fjolåret går till historien som det näst värsta året när det gäller ankommande flyktingar med mer än 23.000 ankommande.

2.700 ungdomar utan föräldrar eller andra närstående skall tas omhand, ges undervisning och så småningom också en plats i näringslivet. En utmaning som öarna för närvarande inte står rustade för.

Dessutom är omhändertagningsboendet för andra ankommande lite grann av ett provisorium och lever inte upp till den standard som bör finnas.

Som sagt, mycket kritik, och en begäran om större engagemang från regeringens sida.
(La Provincia)

Båtflyktingar i hamnen
Afganska flyktingar