De elektriska bilarna utgör ungefär 2% av de sålda fordonen i Spanien under årets första sju månder. Därtill kommer de laddningsbara hybridbilarna, som i samma period utgjorde 4,2%.

Detta anser man är alldeles för lite, och därför planerar man för att möjliggöra en ökning.

Det uttalade målet är för tillfället tre miljoner laddningsbara bilar i Spanien år 2030.

Ett av de projekt man jobbar med är att förse de olika regionerna med tillräckligt många allmäna laddningsstationer. Detta så att laddningsproceduren inte skall innebära en broms för utvecklingen.

Idag finns det 645 allmänna laddningsstationer på Kanarieöarna. Dessa skall ökas till 2.876 stycken år 2023 och till 4.672 stationer år 2025. År 2030 skall det, enligt dagens beräkningar, finnas mer än 14.800 laddningsstationer på öarna.

För landet i sin helhet beräknar man ett behov år 2030 av cirka 340.000 olika platser där fordon kan laddas. För att nå dit avser man att ha 70.000 platser år 2023, och 120.000 år 2025.
(Canarias7)

Laddnings station