Sedan starten av vaccinationsperioden i Spanien har hälsomyndigheterna injicerat 63.090.000 doser vaccin hos befolkningen.

Detta har gjort att totalt 31.096.000 personer nu är fullvaccinerade i Spanien. Mätt med hela befolkningen, 47.450.795 personer, betyder det att 65,5% av befolkningen nu är fullvaccinerad (siffror från fredagen 20.8).

Räknar man med de som åtminstone fått en dos vaccin är täckningen uppe i 74,7% av befolkningen.

Buss vaccinering

Provinsen Asturias i norra Spanien blev den första regionen att uppnå en 70%-ig vaccinering av sin befolkning. Sedan dess har ytterligare tre regioner nått det ursprungliga målet om en 70%-ig vaccinering:; Galicia, Extremadura och Castilla y Leon.

Jämförelsemässigt kan nämnas att Kanarieöarna, om man räknar på hela befolkningen, fullvaccinerat 63,3% av sin befolkning. En siffra som stiger till 72,8% om man räknar med alla som fått en dos.

Siffrorna för huvudstaden Madrid är 64,7% fullvaccinerade och för Barcelona (Katalonien) 62,4%.

Samtliga siffror ovan är beräknade på hela befolkningen. Men då man i nuläget bara räknar med att vaccinera befolkningen 12 år eller äldre, är det ofta dessa siffror man läser om. Bland annat är det de vanliga talen som förekommer i tidningarna på Kanarieöarna.

Med utgångspunkt från detta scenariet är nu 70,3% av gruppen fullvaccinerad på öarna.

Kanarieöarna ligger också förhållande vis bra med när det gäller vaccineringen av de yngre. I gruppen 12-19år är nu 65,4% vaccinerade med åtminstone en dos. Endast regionen Murcia i Spanien har kommit längre.

Genomsnittet för landet för denna grupp ligger på 55,4%.
(Canarias7)

Massvaccinering